ZAGĘSZCZACZE STOŁOWE

CEL

Celem procesu jest zagęszczanie szlamów różnego pochodzenia przy założeniu, że zagęszczone medium pozostaje pompowalne opuszczając urządzenie, a jego zagęszczenie waha się od 5-10% suchej masy.

KORZYŚCI

  • Redukcja objętości osadu ściekowego
  • Optymalizacja różnego rodzaju procesów

ZASTOSOWANIE

  • Komunalne oczyszczalnie ścieków: zagęszczanie osadu nadmiernego, wstępnego, mieszanego
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł papierniczy

PRODUCENT

Urządzenie Filtech Drain FDW jest konstruowane i produkowane w Szwajcarii.

TYPOSZEREG

Zagęszczacze Filtech Drain FDW dostępne są w trzech szerokościach taśmy filtracyjnej: 0,65 m; 1,1 m; 1,6 m. Informacje na temat wydajności poszczególnych zagęszczaczy dostępne są w wersji pliku PDF.

ZASADA DZIAŁANIA

Osad ściekowy o zawartości (0,2-3,0)% suchej masy wchodzi w intensywną reakcję z flokulantem w mieszaczu statycznym, gdzie po krótkim czasie następuje rozdział części stałej od wody. Rozdzielona zawiesina kierowana jest na powoli przesuwającą się przegrodę filtracyjną. Siła grawitacji powoduje oddzielenie się wody od części stałej zagęszczanej zawiesiny. Uformowany, zagęszczony placek filtracyjny opuszczając zagęszczacz kierowany jest przy pomocy pompy śrubowej do dalszej obróbki.

Celem procesu jest zagęszczanie szlamów różnego pochodzenia przy założeniu, że zagęszczone medium pozostaje pompowalne opuszczając urządzenie, a jego zagęszczenie waha się od 5-10% suchej masy.

SIEDZIBA SPÓŁKI

ul. Kolejowa 27a

46-073

Chróścina Opolska

FILTECH SP. Z O.O.

NIP: 991-035-62-53

REGON: 160063769

KRS: 0000253354

KONTAKT Z NAMI

Telefon: +48 (77) 464 03 85

Fax: +48 77 464 00 43

Email: tog@filtech.pl

EnglishGermanPoland