TAŚMOWE PRASY FILTRACYJNE

CEL

Celem jest odwadnianie szlamów różnego pochodzenia i uzyskanie jak najwyższej zawartości suchej masy.

KORZYŚCI

  • Redukcja objętości
  • Zmiana struktury fizycznej
  • Ekologia

ZASTOSOWANIE

Prasy filtracyjne FILTECH Compact są urządzeniami charakteryzującymi się bardzo wysoką elastycznością. Nie tylko potrafimy odwadnianiać osady ściekowe różnego pochodzenia, ale także radzimy sobie z dużą zmiennością zawartości suchej masy w osadach.

SZCZEGÓLNE DOŚWIADCZENIE POSIADAMY W ODWADNIANIU:

  • Komunalnych osadów ściekowych
  • Papierniczych osadów ściekowych
  • Osadów z przemysłu spożywczego
  • Osadów z odwiertów geotermalnych
  • Trudnych osadów przemysłowych

PRODUCENT

Taśmowe prasy filtracyjne FILTECH Compact produkowane są w różnych wielkościach. W naszych prospektach znajdą Państwo wszelkie interesujące Państwa szczegóły.

TYPOSZEREG URZĄDZEŃ

Firma Filtech rozwija, konstruuje i produkuje taśmowe prasy filtracyjne. Nasze urządzenia w 100% powstają w Szwajcarii.

ZASADA DZIAŁANIA

Odwadnianie osadów ściekowych przy pomocy taśmowych pras filtracyjnych jest złożonym procesem składającym się z kilku następujących po sobie operacji jednostkowych. Najistotniejszą operacją jednostkową jest proces flokulacji, w którym następuje oddzielenie części stałej od wody. Zawiesina w tej postaci trafia na przegrodę filtracyjną, gdzie następuje proces statycznej filtracji w strefie zagęszczania wstępnego, gdzie formuje się placek filtracyjny. Uformowany placek filtracyjny przemieszcza się pomiędzy dwiema taśmami w kolejnych strefach prasy filtracyjnej, co powoduje wyciskanie wody z placka filtracyjnego. Proces filtracji prowadzony jest w sposób ciągły, natomiast odwodniony osad ściekowy kierowanych jest z taśmowej prasy filtracyjnej bezpośrednio do przenośnika taśmowego.

SIEDZIBA SPÓŁKI

ul. Kolejowa 27a

46-073

Chróścina Opolska

FILTECH SP. Z O.O.

NIP: 991-035-62-53

REGON: 160063769

KRS: 0000253354

KONTAKT Z NAMI

Telefon: +48 (77) 464 03 85

Fax: +48 77 464 00 43

Email: tog@filtech.pl

EnglishGermanPoland