Realizacja prac w Brzegu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o zleciło nam prace polegające na przemysłowym czyszczeniu Zamkniętej Komory Fermentacyjnej.
Osad płynny został odwodniony na stacjonarnych wirówkach. Struwit, osad zmineralizowany został usunięty przez specjalistyczny sprzęt.
W początkowej fazie nie było możliwości otwarcia włazów rewizyjnych dlatego materiał był pompowany „od góry” przez zdemontowany otwór od bezpiecznika cieczowego.
Po osiągnieciu bezpiecznego poziomu włazy zostały otwarte, zbiornik przewentylowany. Struwit oraz przefermentowane złogi osady zostały usunięte i zdeponowane na miejscu docelowym.

Szacunkowo z dna wydobyto ok. 300 m3.

EnglishGermanPoland