CZYSZCZENIE WKF

CEL:

  • Przemysłowe czyszczenie zamkniętych komór fermentacyjnych oraz osadników Imhoffa przy pomocy ładowarki próżniowej
  • Redukcja masy i objętości wydobytego materiału poprzez jego odwodnienie na przewoźnej instalacji do zagęszczania i odwadniania szlamów
  • Usuwanie struwitu oraz włóknin z wnętrza zbiornika

KORZYŚCI:

Usuwanie zgromadzonego na dnie komór fermentacyjnych materiału w postaci struwitu (zmineralizowany osad oraz ciała stałe). Podczas eksploatacji w komorach fermentacyjnych mogą gromadzić się złogi struwitu, gęstego osadu (zmineralizowany materiał i pozostałe ciała stałe). Lata eksploatacji doprowadzają do stopniowego wypłycania zbiornika i zmniejszenia się objętości czynnej oraz wpływają niekorzystnie na produkcję biogazu.

Przemysłowe czyszczenie komory przywraca jej pierwotną wydajność.
Złogi struwitu (piasek i pozostałe ciała stałe) prowadzą do problemów eksploatacyjnych i powodują podwyższone zużywanie się części pomp, rurociągów i wirówek dekantacyjnych.

Wykorzystując naszą technologię odwadniania i przemysłowego czyszczenia zmniejszą Państwo koszt czyszczenia WKF-u o połowę. Poprzez zmniejszenie masy i objętości odwodnionych na naszych prasach filtracyjnych zalegających osadów, zmniejszą Państwo koszty transportu i zagospodarowania odpadu

Zapraszamy do kontaktu!

SIEDZIBA SPÓŁKI

ul. Kolejowa 27a

46-073

Chróścina Opolska

FILTECH SP. Z O.O.

NIP: 991-035-62-53

REGON: 160063769

KRS: 0000253354

KONTAKT Z NAMI

Telefon: +48 (77) 464 03 85

Fax: +48 77 464 00 43

Email: tog@filtech.pl

EnglishGermanPoland