CZYSZCZENIE REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH

CEL:

  • Przemysłowe czyszczenie komór osadu czynnego ze złogów piasku, osadu oraz skratek wleczonych przy użyciu pompy specjalnej obsługiwanej przez operatorów FILTECH
  • Odwadnianie wydobytego materiału biologicznego na mobilnej instalacji w celu ograniczenia masy i objętości odpadu
 

KORZYŚCI:

  • W komorach osadu czynnego w trakcie eksploatacji gromadzi się materiał mineralny, który nie jest wyłapywany przez piaskownik i stwarza niebezpieczeństwo dla prawidłowego funkcjonowania reaktora
  • Piasek wraz z gęstym osadem dennym powinien zostać okresowo wybrany w celu inspekcji istniejących rusztów napowietrzających lub ich ewentualnej wymiany
  • Duże nagromadzenia frakcji mineralnej wpływa na jakość pracy reaktora oraz zastosowanych w nim urządzeń – usuwanie piasku z układu znacząco poprawia prace i wpływa na mniejsze zużycie energii elektrycznej
   

REALIZACJA:

Zalegające na dnie reaktora złogi osadu zostają wypompowane za pomocą pompy specjalnej do zbiornika uśredniającego, w którym medium ulega wymieszaniu, homogenizacji i trafia do mobilnej instalacji do zagęszczania i odwadniania szlamów.

Zalegający materiał mineralny oraz skratki wleczone zostają usunięte za pomocą pompy próżniowej zainstalowanej na samochodzie ciężarowym.

SIEDZIBA SPÓŁKI

ul. Kolejowa 27a

46-073

Chróścina Opolska

FILTECH SP. Z O.O.

NIP: 991-035-62-53

REGON: 160063769

KRS: 0000253354

KONTAKT Z NAMI

Telefon: +48 (77) 464 03 85

Fax: +48 77 464 00 43

Email: tog@filtech.pl

EnglishGermanPoland