CZYSZCZENIE OKF

CEL:

  • Przemysłowe czyszczenie otwartych komór fermentacyjnych, otwartych basenów fermentacyjnych przy pomocy pompy specjalnej
  • Redukcja masy i objętości wydobytego materiału poprzez jego odwodnienie na przewoźnej instalacji do zagęszczania i odwadniania szlamów

KORZYŚCI:

Usuwanie wyflotowanego na powierzchni komory kożucha oraz zgromadzonego na dnie materiałów stałych w postaci struwitu (zmineralizowany osad oraz ciała stałe).

Podczas eksploatacji w wydzielonych komorach fermentacyjnych mogą gromadzić się złogi struwitu (zmineralizowany osad i pozostałe ciała stałe). Lata eksploatacji doprowadzają do stopniowego zmniejszenia się objętości czynnej komory oraz wpływają niekorzystnie na proces fermentacji osadów. Przemysłowe czyszczenie komory przywraca jej pierwotną wydajność.

Złogi struwitu (piasek i pozostałe ciała stałe) prowadzą do problemów eksploatacyjnych i powodują podwyższone zużywanie się części pomp, rurociągów i wirówek dekantacyjnych.

Wykorzystując naszą technologię odwadniania i przemysłowego czyszczenia zmniejszą Państwo koszt czyszczenia OKF-u o połowę. Poprzez zmniejszenie masy i objętości odwodnionych na naszych prasach filtracyjnych zalegających osadów, zmniejszą Państwo koszty transportu i zagospodarowania.

SIEDZIBA SPÓŁKI

ul. Kolejowa 27a

46-073

Chróścina Opolska

FILTECH SP. Z O.O.

NIP: 991-035-62-53

REGON: 160063769

KRS: 0000253354

KONTAKT Z NAMI

Telefon: +48 (77) 464 03 85

Fax: +48 77 464 00 43

Email: tog@filtech.pl

EnglishGermanPoland